Povinné ručení je jednou z hlavních součástí byznysu tuzemských pojišťoven. Jeho podoba se postupně mění – z jednoduchého produktu se stává komplexní systém služeb, který má klientům nabídnout více ochrany na cestách. Kolik stojí a na co se vyplatí připojistit?

Zákon o povinném ručení za auto platí už od roku 1932. Až do konce minulého století ho bylo možné sjednat jen u jednoho finančního ústavu. Poté se pravidla uvolnila, takže dnes službu poskytuje celkem 13 pojišťoven. Ty se předhánějí s „nejvýhodnějšími“ nabídkami, což řidiče mate. „Největší chyba, kterou lidé při výběru povinného ručení dělají, je, že se příliš zaměřují na cenu, avšak neřeší, jaké možnosti a služby jim produkt nabízí. O něco lepší pojistné jim navíc často ušetří velké náklady a starosti,“ říká Ladislav Bělina, vedoucí divize autopojištění Slavia pojišťovny.

Rozdíl v pár stokorunách

Minimální zákonem stanovený limit pojistné ochrany je 35 milionů korun na každého zraněného nebo usmrceného a 35 milionů na majetkovou škodu pro všechny poškozené. V praxi to znamená, že v případě nehody zaplatí pojišťovna za jejího viníka poškozenému skutečnou škodu, maximálně však do výše stanovených limitů. Možná si říkáte, že tato milionová částka je až absurdní, že při nehodě přece nemůže být způsobena větší škoda… Jenže co když nabouráte do kamionu, který veze drahá nová auta? Nebo má poškozený celoživotní následky a vy mu budete muset platit rentu? „V posledním roce evidujeme již několik pojistných událostí, kde měl klient sjednán pouze základní limit a způsobil škodu, která bude s největší pravděpodobností nad tuto hranici,“ upozorňuje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.

Většina finančních ústavů nabízí jak základní variantu pojištění, tak verzi s vyššími pojistnými limity (většinou kolem sedmdesáti až sta milionů korun). Rozdíl za vyšší pojistku se přitom liší v řádu stovek. Například v Kooperativě za pojištění pro Škodu Octavii s limitem na 35 milionů pro řidiče do třiceti let s nulovými bonusy zaplatíte 3439 korun za rok, za pojištění s limitem na 70 milionů 3545 korun. Kolik ve finále za povinné ručení vydáte, závisí na mnoha faktorech. Při výpočtu hraje roli několik parametrů, jimž navíc různé pojišťovny přikládají různou váhu. Některé kladou větší důraz na auto (posuzují výkon a objem motoru, stáří vozidla), jinde se zajímají spíše o řidiče. Majitelé vozů z velkých měst často platí vyšší pojistné než řidiči z venkova. Totéž platí pro řidiče do třiceti let – z pohledu pojišťoven jde o nejrizikovější skupinu. Povinné ručení pro mladé šoféry v posledních letech zdražuje, za poslední dva roky v průměru o 750 korun.

Povinné versus havarijní

V minulosti si většinou řidiči v případě nehody nebo poruchy museli pomoci sami, vše si zařídit a až na úplném konci jim pojišťovna uhradila vynaložené náklady. Dnes pojišťovny o klienty pečují podstatně více.
Prolíná se také hranice mezi povinným ručením, které tradičně chránilo vše kolem motoristy, ale nikoli jeho samého, a havarijním pojištěním, jež bylo bráno jako nadstandardní služba pro řidiče a jeho auto. V současnosti první jmenované často přibírá i služby toho druhého a začíná se používat pojem „autopojištění“.
Zůstaneme-li u tradičních názvů, rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním se nejvíce projevuje u asistenčních služeb. I když v omezených finančních limitech, i dnes lze v základním povinném ručení běžně vyžadovat pomoc například při defektu pneumatiky, záměně paliva, zabouchnutých klíčích či v případě nepojízdného auta.

Jednou z možností je doplňkové pojištění (viz Co lze v rámci povinného ručení připojistit). „Největší zájem je o doplňkové pojištění čelního skla – to nabízíme od 1059 korun za rok, pojištění pro případ střetu se zvířetem a poškození palivové nádrže nebo elektroinstalace za 687 korun či pojištění živelných škod, kde se ceny pohybují od 264 korun,“ uvádí Káňa. Podle jeho slov je aktuálně nejmenší zájem o pojištění právní ochrany, přestože jeho význam bude časem narůstat.
Finanční instituce vedou tvrdý konkurenční boj. Pro většinu lidí je při výběru pojistky stále hlavním měřítkem cena. Aby ji nemuseli neustále snižovat, nabízejí některá připojištění už v základním balíčku, čímž se snaží navnadit nové klienty. Změnit pojišťovnu lze jednou za rok. Výpověď ke konci pojistného období musí být podána nejpozději šest týdnů před výročím smlouvy, písemně a s vlastnoručním podpisem pojistníka.

Vraťme se ale k důležité otázce. Je možné řešit všechna rizika spojená s provozem auta pouze s povinným ručením? Podle analytiků se dá říci, že ano. I když je potřeba počítat s tím, že doplňková pojištění u povinného ručení jsou omezena limity, které často bývají o něco nižší, než by při skutečné pojistné události bylo potřeba. Třeba při odcizení vozidla většinou limit nebývá vyšší než 100 až 200 tisíc korun. Kdo tedy chce více, jenom s povinným ručením – i se všemi jeho možnými dalšími službami – si nevystačí.

***

Co lze v rámci povinného ručení připojistit

 • Úrazové pojištění, a to jak řidiče, tak ostatních cestujících. Někdy se též používá název pojištění sedadel.
 • Asistenční služby (pro případ poruchy, nehody, živlu, vandalismu, odcizení vozu). Zahrnuje technickou konzultaci po telefonu, opravu či odtažení vozu, poskytnutí náhradního vozidla či zajištění náhradní dopravy.
 • Zavazadla a věci osobní spotřeby, a to pro případ jejich poškození či odcizení při havárii.
 • Autosedačka – pokud se při nehodě zničí nebo vám ji ukradnou, dostanete plnou cenu nové sedačky.
 • Skla – uhrazení scelení či výměny skla.
 • Střet se zvěří – platí jak pro domácí, tak volně žijící zvířata. Většinou se vztahuje pouze na ČR, některé pojišťovny nabízejí i možnost s územní platností pro Evropu.
 • Pojištění odcizení vozidla nebo Pojištění ztráty a odcizení klíčů.
 • Živelní pohromy – oheň, voda, vítr, mráz, kroupy.
 • Pojištění přímé likvidace – v případě, že jste nabouráni, nemusíte se obracet na pojišťovnu viníka nehody. Vše za vás vyřídí ta vaše.
 • Porucha autodílů – kryje náhlé mechanické a elektrické závady u ojetých vozidel.
 • Pneumatiky – při píchnutí nebo poškození dostanete nové.
 • Pracovní neschopnost a hospitalizace po dopravní nehodě.
 • GAP – zajišťuje, aby cena nového či zánovního vozu zůstala pro potřeby pojistného plnění stejná po dobu tří let.
 • Pojištění právní ochrany – chrání klienty při právních sporech a vyplácí finanční náklady s tím spojené.

Autor: Pavlína Neštěnorvá       Zdroj: Týden, str. 94 Auta