Náš kolega z OVB Allfinanz Pavel Vampola se věnoval tématu způsobení škody na sjezdovce. Co můžete způsobit nešťastnou náhodou? Do jaké výše se může dostat odškodnění, které musíte poškozenému vyplatit? Na to vše odpoví článek našeho kolegy.

Panu Novákovi je 55 let. Loni si vyrazil zalyžovat s rodinou před Vánoci do italského Livigna. Náhoda tomu dala, že se při sjezdu ostře srazil s italským důchodcem. Je přesvědčený o tom, že to nebyla jeho chyba, přesto se vše už rok řeší soudní cestou.
Italský důchodce po něm chce odškodnění 40 tisíc Eur, tedy něco přes jeden milion korun. Pan Novák má však klidné spaní. V rámci svého finančního plánu dle Allfinanz konceptu je chráněn jak před rizikem odpovědnosti v běžném životě, tak i pro případ právních výloh.

Pojištění odpovědnosti v občanském životě, lidově zvané „pojištění na blbost“, s limity pojistného plnění až do výše 10 mil. Kč pak nestojí v měsíční platbě více než stokoruny. Takové pojištění pak kryje nejen újmu na zdraví, ale též újmu na majetku. Rozsah přitom není zrovna malý. Pojištění kryje škody způsobené i při sportovní činnosti, provozem malého plavidla, škody způsobené domácími mazlíčky, při jízdě na koni, z vlastnictví a provozu střelných zbraní, či provozu rádiově řízených modelů. U většiny pojišťoven se pak takovéto pojištění vztahuje i na partnera a děti, cena za klidné spaní každého pojištěného pak v přepočtu činí vskutku řádově koruny na den. Oproti odškodnému ve výši až 20 milionů Kč, kterého při ublížení na zdraví může dle rozhodnutí Nejvyššího soudu dosáhnout, je to částka opravdu zanedbatelná. Pojištění odpovědnosti v občanském životě je produkt poměrně rozšířený. Bohužel dle statistik je většina lidí podpojištěná – limity ve výši 500 tis. – 1 mil. Kč již nemusí být v dnešní době dostačující.

Nečekané výdaje ve formě soudních výloh a nákladů na právní zastoupení také nejsou zrovna malé. Jejich výše jsou pak v případě řešení sporu v zahraničí ještě vyšší. Pro rozpočet běžné rodiny může být takovýto nahodilý výdaj těžkou ránou. Stejně jako u pojištění odpovědnosti v občanském životě, i pojištění právní ochrany nabízí většina větších pojišťoven. Sjednat lze v rozsahu od „poradenství do kapsy“, kdy se můžete za měsíční paušál libovolně obracet na právní pomoc na telefonu, až po komplexní balíčky pro celou rodinu, které pokrývají právní ochranu takřka ve všech myslitelných oblastech práva. Díky pojištění právní ochrany se pak klient nemusí případných sporů bát. Náklady v případě prohraného soudu v mnoha sporech mohou činit více než částka, o kterou je spor veden. Mnohdy tak dochází k tomu, že lidé raději po nátlaku zaplatí, než by riskovali prohraný soud, a to i přes skutečnost, že jsou v právu. U pojištění právní ochrany však i v případě prohry klient právní výlohy včetně výloh protistrany neplatí.

Při výběrů správného produktu zajištění proti rizikům z odpovědnosti v občanském životě a zajištění kryjící nečekané výdaje právního zastoupení je vždy důležité nejdříve zanalyzovat vlastní situaci. Ne každý produkt na trhu je vhodný pro každého klienta. Riziko podpojištění, či pojištění na nevhodná rizika, lze eliminovat důkladnou analýzou konkrétní situace a potřeb klienta. Dobrý finanční poradce takovou analýzu provádí vždy a klientovi krytí takovýchto rizik zahrne do finančního plánu tak, aby měl stejně klidné spaní jako pan Novák.

Autor: Pavel Vampola, oblastní ředitel OVB Allfinanz

Zdroj: www.ihned.cz