Mladí lidé versus hypotéky

Hospodářské noviny nedávno otiskly informaci, že by Centrální banka mohla brzy dostat silnější pravomoc regulovat trh s hypotékami. Dnes usměrňuje trh pomocí takzvaných doporučení, těmi se banky sice zpravidla řídí, právně závazná ovšem nejsou. Změnit by to měla novela zákona o České národní bance, která vznikla ve spolupráci centrální banky a ministerstva financí. Současná doporučení ČNB omezují výši úvěru nejen ve vztahu k hodnotě zastavené nemovitosti, ale i k výši čistého příjmu žadatele. Silnější pravomoci by podle navrhované novely získala ČNB ve všech těchto kategoriích. Po vlně kritiky ze strany bank a Národní rozpočtové rady však do návrhu přibyla benevolentnější pravidla pro žadatele mladší 36 let, kteří si pořizují nemovitost na bydlení.

Poměr žadatelů mladších 36 let a starších je téměř padesát na padesát. V případě, kdy si ale hypotéku sjednávají dva lidé, hlavní dlužník je osoba, která je uvedená na smlouvě jako první. Jejich právní postavení je stejné. V praxi to tedy znamená, že pokud si o hypotéku zažádá pár, kdy jednomu partnerovi je 26 let a druhému již 36, je z této výjimky diskvalifikovaný. Tím se okruh zvýhodněných osob poněkud zmenší. Změkčující podmínka by se tedy mohla týkat zhruba 45 % trhu.

Jaké možnosti financování bydlení tedy mladí lidé mají a s čím nejvíce bojují, tyto otázky nám zodpověděl oblastní ředitel OVB Allfinanz – Ing. Michal Grygar.

Jaké jsou v současnosti možnosti, jak zafinancovat bydlení? 

Klient si může zažádat o hypotéku u banky, dále může využít Stavební spořitelnu, případně vyřešit bydlení v hotovosti. To ovšem vyžaduje dlouholetou přípravu a ruku na srdce. V dnešní době s finanční gramotností bojují všechny generace, včetně té nejmladší. Osob mladšího věku, kteří by tedy byli schopni bydlení zafinancovat v hotovosti, je tedy velmi málo.

S čím nejvíce klienti bojují? S jakými komplikacemi se nejčastěji při vyřízení financování setkávají?

Největším problémem, který brání zafinancovat dům či byt, je výše zástavy a nebo nedostatečné vlastní zdroje. Dalším, s čím se klienti potýkají, jsou tzv. „registry“. Drtivá většina klientů využívá různé druhy úvěrů, kreditní karty, případně jsou „poškozeni“ opožděnými splátkami, které ničí klientovu důvěryhodnost. V neposlední řadě banky přihlížejí na výší příjmu žadatele. I v tomto případě ne vždy klient „projde“. Dalším problémem bývá také věk žadatele.

Které základní body by měl klient zvážit, než začne řešit financování bydlení?

Zásadní je zajištění. Bohužel člověk nikdy neví, co se může přihodit. Hypotéka je závazek na celý život a ten může velmi zkomplikovat. Zejména neschopnost splácet (ať už z důvodu ztráty práce, kvůli zdravotním problémům), nebo nejhorší scénář, kdy může dojít k úmrtí a závazek přebírají pozůstalí.

Dosáhnou na hypotéku všichni klienti?

Všichni klienti ne a je tomu tak dobře. Každý si musí rozmyslet a zvážit, zda je schopen vše zvládnout. Tím se vracíme k finanční gramotnosti, na které je třeba pracovat už od nejmenších dětí. Shodou okolností se tímto tématem zabývá i společnost OVB Allfinanz, která poskytla on-line hru MOJE FAMILIE, kterou mohu nabídnout jak základním a středním školám, tak rodinám. Stačí mne kontaktovat. 

Ing. Michal Grygar – tel: 734 805 344, michal.grygar@ovbmail.cz