Moje Familie je zábavně-vzdělávací projekt společnosti OVB Allfinanz, jehož cílem je výuka finanční gramotnosti nejen na základních školách. Žáci absolvují teoretickou přednášku, jejich znalosti prověří test a součástí výuky je rovněž interaktivní on-line hra Moje Familie. V této hře žáci ovládají čtyřčlennou rodinu a cílem hry je, aby se žáci naučili hospodařit s rodinným rozpočtem. V České i Slovenské republice se projektu zúčastnily už desetitisíce žáků ve stovkách škol.

Proč finanční vzdělávání žáků

 • Ekonomická krize ukázala především to, že finanční vzdělání širší české populace je nedostatečné.
 • Extrémně rychlý vývoj trhu a stále větší nároky na spotřebitele přinášejí stresové okamžiky, ve kterých se lidé v ohledu k financím rozhodují často špatně, což vede ke krizovým situacím.
 • S finanční výchovou je potřeba v České republice začít již od základních škol.
 • rojekt vychází vstříc snaze MŠMT a MF ČR (např. Strategie finančního vzdělávání apod.) poskytovat na základních školách elementární finanční gramotnost.
 • Ještě více posiluje zařazení tématu finančního vzdělávání do osnovy výuky na škole.
 • Díky netradiční formě – výuce prostřednictvím interaktivní hry – lze očekávat aktivnější přístup ze strany žáků.
 • Připravený projekt finančního vzdělávání žáků splňuje všechny podmínky, stanovené ve Strategii finančního vzdělávání MŠMT, MF a MPO:

princip obecnosti: má svým charakterem rozvíjet a zvyšovat úroveň finanční gramotnosti ve smyslu základní orientace a přehledu o finančních produktech či službách;

princip odbornosti: má být zajištěna odborná úroveň vzdělavatelů;

princip informovanosti: informace musí být skrze vhodné informační kanály dostupné příslušným cílovým skupinám bez dalšího omezení;

Co se žáci v rámci projektu dozví

 • Životní etapy člověka z pohledu financí.
 • Životní situace a jak se s nimi vyrovnat.
 • Jaká máme práva a jaké povinnosti.
 • Internetová interaktivní hra (hra v současné době oblíbeného typu „realstrategy“,hráč je v roli rodinného „manažera“, řídí čtyřčlennou rodinu v jejich domečku tak, aby ekonomicky vyšla s platem a zároveň byli všichni šťastní.Cílem je uspořit během 6ti měsíců na jednu ze tří dovolených.Hra probíhá v týdenních kolech.V každém kole musí hráč učinit řadu rozhodnutí od zaplacení potravin po nákup oblečení až po rozhodnutí, zda půjde celá rodina o víkendu na brigádu. V průběhu hry se tedy mění výdaje a příjmy, stejně tak „faktor štěstí“ jednotlivých členů rodiny. Znalostní test ve formě on-line komiksu pro žáky ZŠ doplňuje komplex přednášky a internetové hry.)

Projekt je koncipován jako bezplatná a nekomerční spolupráce soukromého sektoru – společnosti OVB Allfinanz a.s., a základních škol, jejichž zřizovatelem je město. Na žáky do projektu zapojené nebude působit žádná reklama, přednášející budou v tomto ohledu neutrální. Celá aktivita je koncipována pro žáky jako anonymní – netřeba se tedy obávat jakéhokoli zneužití osobních dat žáků.

Tento projekt můžete vyzkoušet nejen ve škole (ať už jste učitel nebo ne), ale také doma se svými dětmi. Stačí mě kontaktovat pro více informací. Tento projekt je zcela bezplatný. Získáte veškeré instrukce a přístupové údaje k interaktivní on-line hře.

Zavolejte nebo napište email, velice rád Vám vše předám.

Michal Grygar – 734 805 344, michal.grygar@ovbmail.cz