Proč je pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodnější místo navýšení mzdy raději přispívat do životního pojištění nebo doplňkového penzijního spoření?

Velice často se spousta zaměstnanců potýká s tím, že by rádi navýšení platu, což je ne vždy kladně přijato zaměstnavatelem. Pokud se na tuto „problematiku“ podíváme hlouběji, zcela jasně uvidíme, že výhodnější pro obě strany je místo navýšení mzdy příspěvek do životního pojištění nebo doplňkového penzijního spoření.

Pojďme se podívat na konkrétní důvody….

1. Kam se ztrácí peníze ze mzdy?

Představme si, že vaše mzda činí 20.000,- hrubého. Proč tedy na výplatní pásce a na vašem účtu přistane necelých 16.000,- a kolik to stojí zaměstnavatele a vás?

2. Proč nenavyšovat mzdu?

Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá. Víme-li, kolik obě strany z hrubé mzdy odvádí, je logické, že při navýšení mzdy se tyto odvody ještě navýší a ve finále zaměstnanci z rozdílu mezi původní a navýšenou mzdou toho moc k dobru nezbyde. Pokud se ovšem zaměstnanec dohodne se zaměstnavatel na příspěvku do pojištění či spoření, „vydělají“ na tom obě strany.

3. Další výhody?

Zaměstnavatel

 • Snížení mzdových nákladů
 • Zaměstnanecké příspěvky si zaměstnavatel může započíst do nákladů firmy
 • Zvýšení loajality zaměstnanců a snížení tak jejich fluktuace

 

Zaměstnanec

 • Odchází-li zaměstnanec ze svého zaměstnání, není třeba smlouvu rušit, ale je možné ji převést k novému zaměstnavateli a čerpat tak příspěvky v jiné společnosti.
 • Kumulace a zhodnocení finančních prostředků pro budoucnost
 • Možnost daňového odpočtu i vlastních příspěvků (do 12 tis. / rok)

 

Obě strany

 • Příspěvek do ŽP a PP je danově odečitatelný, respektive zaměstnavatel ani zaměstnanec neodvádí povinné odvody do 50.000,- za zaměstnance / rok.

 

4. Vše má svá pravidla.

Chceme-li získat veškeré výhody, které jsou výše uvedeny, je samozřejmě zapotřebí dodržet určitá pravidla, která se s tímto vážou.

Mezi ty nejzásadnější patří:

 • Pojistná doba minimálně 5 let
 • Pojištění sjednáno minimálně do věku 60 let
 • Zaměstnavatel může přispívat pouze na rizika: smrt, dožití, investice
 • Nemožnost pravidelného výběru zaměstnance (při porušení nelze příspěvky daňově dále uznat, při porušení podmínek daňové znatelnosti spadá povinnost dodanění na zaměstnance).

Komplexní přehled podmínek vám sdělí váš finanční poradce, kterého můžete kontaktovat a získat tak přehled všech výhod, které přináší příspěvky do pojištění či spoření. Zároveň vás upozorní na vše, co je třeba dodržet, ať už jste na straně zaměstnavatele, nebo zaměstnance.