Pokud způsobíte při plnění pracovních povinností svému zaměstnavateli škodu, je zaměstnavatel oprávněn žádat po Vás její náhradu, a to až do výše 4,5 násobku Vašeho výdělku, v některých případech i vyšší. Ať už nechtěným pohybem shodíte ze stolu počítač, ztratíte svěřený služební telefon nebo při výkonu zaměstnání někoho zraníte, chrání Vás v podobných nenadálých situacích pojištění odpovědnosti zaměstnance.
Pojištění je určeno všem zaměstnancům podle zákoníku práce, příslušníkům vybraných bezpečnostních sborů, vojákům z povolání.

Výhody tohoto pojištění:

 • Komplexní pojištění odpovědnosti zaměstnance.
 • Variabilita rozsahu pojištění.
 • Volitelná připojištění (řidiči, pracovní stroje, ztráta svěřených věcí, pokuty, penále).
 • Celosvětový územní rozsah.
 • Pojištěny jsou i tzv. čistě finanční škody.
 • Pojistné plnění lze při více pojistných událostech během roku čerpat až do výše dvojnásobku limitu sjednaného pro základní rozsah pojištění.
 • Pojištění se vztahuje i na regresní úhradu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
 • Pojištění se vztahuje i na zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti.
 • Možnost nízké spoluúčasti 1 000 Kč.

Co získáte:

 • Pojištění pro případ škod způsobených zaměstnavateli.
 • Nižší pojistné při výkonu méně rizikového povolání.
 • Slevu 5 % pro neřidiče při on-line sjednání.
 • Ochranu pro případ poškození nebo zničení služebních věcí (oblečení, notebook, mobil, auto).
 • Ochranu pro případ škod způsobených při služební cestě v ČR nebo kdekoli v zahraničí.
 • Krytí škod způsobených i při činnosti konané na dohodu o provedení práce.

Kontaktujte mne pro více informací: Ing. Michal Grygar – michal.grygar@ovbmail.cz