Statistika nehodovosti za rok 2016:

Počet nehod

Usmrceno

Zraněno

Hmotná škoda (odhad) - v mil. Kč

Hříšníci bez povinného ručení

Dopravní nehoda je strašákem každého řidiče. Prvotní šok z kvílení brzd a poškozené karoserie následně vystřídá otázka, jak dát plechového miláčka opět dohromady a kdo vzniklou spoušť uhradí. Jedná-li se o standardní případ dopravní nehody, kdy jsou oba řidiči přítomni a mají řádně placeno povinné ručení, platí, že je škoda hrazena z povinného ručení viníka.
České silnice však bohužel brázdí i nezodpovědní jedinci, kterým zákonná povinnost uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla mnoho neříká, a poškozenému tak pojišťovna viníka žádnou kompenzaci neposkytne. Co je tedy v takovém případě vhodné udělat a na koho se obrátit?

Majetkové i nemajetkové újmy způsobené nepojištěným či nezjištěným vozidlem (například naleznete-li své auto nabourané na parkovišti) likviduje Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Ta není přímo pojišťovnou, ale profesní organizací sdružující pojišťovny oprávněné k provozování povinného ručení. Členství je pro poskytovatele tohoto produktu povinné a s ním vzniká pojišťovnám ještě jedna povinnost – odvod části pojistného z povinného ručení do takzvaného garančního fondu, spravovaného právě ČKP. Prostředky z něj pak slouží především k úhradě škod vzniklých nepojištěnými vozidly či škod způsobených vozidly s nezjištěným pachatelem – ve druhém jmenovaném případě má poškozený nárok na náhradu újmy na zdraví a také na náhradu škody na majetku přesahující 10 tisíc korun, pokud zároveň došlo k újmě na zdraví.

Co přesně je tedy potřeba udělat, když vás potká kolize s řidičem nepojištěného vozidla nebo viníka nehody vůbec neznáte? V prvé řadě přivolejte k této události Policii ČR. Následný postup se již příliš neliší od běžně řešených dopravních nehod – v roli poškozeného vyplníte záznam o celé události (Oznámení poškozeného) a doručíte jej v písemné nebo elektronické podobě do České kanceláře pojistitelů. Ta škodní událost zaeviduje, prošetří a v případě přiznání nároku na náhradu škody vám vyplatí pojistné plnění za stejných podmínek, jako by jej poskytla pojišťovna. Pokud se jedná o škodu způsobenou vozidlem nepojištěným, a je tedy znám viník, vyplacenou částku poté ČKP uplatňuje proti škůdci.

Michal Grygar, michal.grygar@ovbmail.cz, 734 805 344

Zdroj: dTest

Trápí vás představa, že vám „klekne“ auto a budete potřebovat odtah? Co když vás odtáhnou do nejbližšího servisu a poraďte si?

Využijte nově možnost povinného ručení u společnosti AXA, která nabízí:

  • úhradu pneumatiku v případě defektu nebo poškození do ceny 3.000 Kč a to až 2 x ročně,
  • odtah vozidla z místa nehody v rámci celé České a Slovenské republiky zdarma bez finančního limitu a omezení vzdálenosti.

 

Havarijní pojištění: Zbytečný luxus, nebo užitečná prevence?

Jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním?. Čím se od sebe odlišují? Povinné ručení vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ, kdy vozidlem způsobíte újmu jiné osobě na zdraví nebo majetku – zjednodušeně řečeno, prostředky z něj nikdy nejsou (ve své ryzí podobě) určeny vám, ale osobě, které škodu způsobíte. Opačně je tomu u havarijního pojištění, kdy chráníte sami sebe – plnění z něj je vždy určeno pro vás, respektive pro případy, kdy došlo ke škodě na vašem vozidle bez ohledu na to, kdo je viníkem.

Nejčastěji krytá rizika
Univerzální podoba havarijního pojištění neexistuje, vždy záleží na konkrétní pojišťovně, jakou pojistnou ochranu svým klientům nabídne, respektive co je pro vás nejdůležitější. Níže uvádíme nejčastější rizika, která jsou nosným pilířem havarijního pojištění:

  • náraz, střet a pád vozidla (souhrnně označováno pojmem „havárie“),
  • živelní události (přesný výčet bývá uveden v pojistných podmínkách, nejčastěji zahrnují riziko vichřice, krupobití, úderu blesku, sesuvu půdy, povodně, záplavy, výbuchu, pádu stromu a dalších následků přírodních fyzikálních sil),
  • odcizení vozidla jako celku nebo jeho vnějších částí,
  • vandalismus,
  • střet se zvěří či poškození zvěří.

K této základní variantě nabízejí pojišťovny širokou škálu nejrůznějších připojištění.

Michal Grygar, michal.grygar@ovbmail.cz, 734 805 344

Kolik zaplatíte?

Cenu havarijního pojištění ovlivňuje mnoho faktorů. Kromě již zmíněné pojistné částky se na stanoveném pojistném podepíše především váš dosavadní škodní průběh, protože i u tohoto produktu se uplatňuje takzvaný bonus/malus systém. Dále hraje významnou roli věk řidiče, bydliště pojistníka a technické parametry vozidla, od objemu a výkonu motoru až po provedení a barvu karoserie. Běžná bývá také spoluúčast, u níž platí nepřímá úměra – čím více se zúčastníte úhrady případné škody, tím méně peněz odvedete na pojistném. Chcete vědět, kolik by stálo havarijní pojištění konkrétně vás? Kontaktujte mě, spočteme na míru.

Zdroj: dTest