Zdroj: Novinky.cz

Většina lidí je schopná ušetřit a dát stranou každý měsíc i třeba jen několik stovek korun. Důkazem toho jsou i rostoucí vklady v bankách, ovšem peníze na nich uložené svým majitelům téměř nic nevydělají. Další možností jak peníze zhodnotit, jsou investice do podílových fondů.

Mnohé průzkumy finančních institucí naznačují, že naprostá většina Čechů pravidelně spoří. Měsíc co měsíc jsou lidé schopni ze svého rozpočtu postrádat částky v řádech stovek, ale i tisíců korun.

Ovšem způsob, jakým se většinou své vklady snaží zhodnotit, jim výrazné „zisky” nepřinese. Češi totiž své peníze investují, resp. ukládají, především na stavebním spoření či spořicích účtech a výjimkou nejsou ani velké sumy peněz ležících ladem na běžných účtech. Vklady v bankách tak utěšeně stoupají, ke konci prosince loňského roku na nich bylo více než 2,2 biliónu korun.

Důležitá je pravidelnost

Do oblíbených konzervativních produktů (stavební spoření či spořicí účty) své úspory ukládají především lidé, kteří i za cenu minimálního zhodnocení vkladů, chtějí mít „své jisté”, resp. nechtějí podstupovat žádné riziko.

Pokud však patříte mezi jedince, které investování do těchto produktů neláká, ale zároveň si sami netroufáte nakupovat akcie či dluhopisy, můžete zkusit zhodnotit své volné peníze v podílových fondech.

O způsobu investování se pochopitelně musí každý člověk rozhodnout sám. Finanční experti se shodují v tom, že je třeba si především uvědomit, co od investice vlastně očekáváte, jak dlouho jste schopni danou sumu postrádat a pochopitelně i to, jaké riziko jste ochotni podstoupit.

Investice do podílových fondů

Podílové fondy jsou založeny na takzvaném kolektivním investování skupiny investorů, jejichž vklady tvoří majetek fondu a každý investor podle výše své vložené částky dostane odpovídající počet podílových listů, tedy podíl na majetku.
Investiční společnost (profesionální správce), která majetek podílového fondu spravuje, za peníze podílníků (investorů) nakupuje různé druhy cenných papírů, čímž rozkládá riziko, které by jinak musel nést podílník, pokud by do jednotlivých titulů investoval sám.

Základem investování je však pravidelnost, pokud si zvyknete na to, že určitou sumu peněz – a nezáleží na tom, jak je vysoká – zvládnete například každý měsíc postrádat, v delším časovém horizontu můžete počítat se zajímavou částkou.

„Z naší zkušenosti víme, že pokud si lidé nechají peníze na běžném účtu, většinou je stihnou všechny utratit. Přitom odkládání několika stovek každý měsíc v rodinném rozpočtu v podstatě nezaznamenáte a za několik let máte k dispozici velmi slušnou částku. Zásadní je pravidelnost,“ uvedl pro Právo investiční specialista Komerční banky Jan Brandejs.

Proč investovat do fondů
Investování do podílových fondů je u nás stále ještě na okraji zájmu. Tímto způsobem zhodnocuje peníze zhruba každý desátý Čech. Podle rostoucího majetku v podílových fondech – k 30. září 2016 měli Češi uloženo 416 miliard, o 34 miliard více než na konci 2015 – lze ale předpokládat, že investorů bude přibývat.

Mezi základní výhody investic do fondů patří především možnost vyšších výnosů než u vkladů na bankovních účtech. Navíc se stejnou úrokovou sazbou zhodnotí celý vklad, ne jen jeho část, jako je to například u spořicích účtů s nastaveným pásmovým úročením.

Do podílových fondů můžete investovat již od malých částek – mnohdy stačí i jen 100 či 500 korun.

Riziko ztráty je ve fondu rozložené, vzhledem k tomu že portfolio podílového fondu tvoří desítky různých cenných papírů (akcií, dluhopisů a podobně). Pokud tedy hodnota některého z nich klesne, pokles pak bude mít jen malý vliv na celkový majetek fondu.

K penězům uloženým v podílových fondech se navíc můžete dostat kdykoliv, na účtu je budete mít během několika dnů a za aktuální tržní hodnotu. Většina fondů majetek denně oceňuje – na denní bázi počítají aktuální tržní hodnotu podílových listů.

Pozor na načasování investice
Peníze uložené v podílových fondech nejsou ale ze zákona pojištěny na rozdíl od vkladů v bankách. Ovšem o své peníze se ale bát nemusíte, na činnost fondů dohlíží Česká národní banka. Fondy navíc musí být maximálně transparentní a výsledky svého hospodaření musí pravidelně zveřejňovat.

Nevýhodu je možné najít ve špatném načasování investice. Ta spočívá v tom, že investor, který své peníze neinvestuje pravidelně, koupí podílové listy fondu ve chvíli, kdy jsou na maximu své hodnoty a ta začíná postupně klesat. Vyvarovat se toho můžete opět pravidelným investováním.

Zdroj: Novinky.cz

PROČ ŘEŠIT FINANCE VČAS