Platíte drahou pojistku domu kvůli přirážce za připojištění povodně či záplavy?

Máme pro Vás řešení. První pojišťovna, která neřeší povodňovou oblast! Zajímá ji skutečný počet povodní za posledních 20 let. Neváhejte a zavolejte si pro přepočet zdarma Vaší pojistky.  Neplaťte zbytečně víc, když nemusíte.

Povodňové zóny jsou zóny míry pravděpodobnosti výskytu povodně či záplavy. Tyto zóny najdeme v povodňových mapách, které jsou volně dostupné na stránkách České asociace pojišťoven (ČAP)

Povodňové mapy jsou rozděleny do čtyř pásem. Domy a domácnosti v prvním pásmu nemůže voda prakticky téměř vůbec ohrozit. Domácnosti na opačném konci stupnice naopak voda zaplaví téměř jistě.

Typy zón

Typy zón jsou celkem 4 a jsou rozděleny následovně:

Zóna 1 – zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav
Zóna 2 – nízké nebezpečí výskytu záplav (odpovídá území tzv. maximálního rozlivu)
Zóna 3 – střední nebezpečí výskytu záplav (odpovídá území tzv. 50 leté vody)
Zóna 4 – vysoké nebezpečí vzniku záplav (odpovídá území tzv. 20 leté vody).
Pojištění nemovitostí a domácností v záplavových oblastech číslo 2 a 3 je velmi drahé a v případě 4. povodňové zóny téměř nemožné. Jedno procento domácností se totiž v Česku proti povodni a záplavě pojistí s obtížemi nebo vůbec. Jejich pozemek je totiž v povodňových mapách vyznačený jako čtvrté, a tudíž nejrizikovější pásmo. Pojištění je tak možné zajistit jen v individuálních případech a domácnost za něj zaplatí tisíce korun ročně navíc!

Pojišťovny se však zdráhají již při pojišťování třetího pásma. Domácnosti v takové oblasti proto zaplatí až dvojnásobek. Ve čtvrtém pásmu potom smlouvy uzavírají jen výjimečně.

Pojištění se dělí na dvě části: pojištění nemovitosti a pojištění vybavení neboli domácnosti. Jde tedy o dvě pojistné částky, jedna se týká nemovitosti a druhá  předmětů, které se v ní nacházejí. Každá banka si diktuje svoje podmínky, zda chce pojištění nemovitosti či domácnosti. Zejména u nemovitostí potom  hrozí tzv. podpojištění. To znamená, že máte pojištěnou nemovitost například na 2 000 000 Kč (například tržní cena) ale hodnota stavebních prací je 3 000 000 (na tuhle částku má být nemovitost pojištěna – hlídá ji každá pojišťovna ve své kalkulačce pro výpočet pojistného). Při pojistné události rizikem povodní či záplavou poté dostanete od pojišťovny o 33% méně (cca 660 000 Kč) kvůli podpojištění a navíc musíte postavit svoji nemovitost na tom samém místě a ve stejným parametrech a rozměrech jaké byly před pojistnou událostí.

Nyní si ještě vysvětlíme pojmy povodeň a záplava.

Tyto dva pojmy se celkem často pletou. Oba pojmy se dají dobře definovat. Povodní se rozumí zaplavení území vodou, která se vylila ze břehů vodních toků nebo vodních nádrží (přehrad a rybníků), nebo která tyto břehy a hráze protrhla. Oproti tomu záplava je vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí a může být způsobena i z jiných zdrojů než vodních toků, např. dešťovými srážkami, táním sněhu, z vodovodních zařízení a nádrží či zatečením vody z polí apod.

Přicházíme pro Vás s novinkou. První pojišťovna, která neřeší předem dané povodňové oblasti, které jsou většinou nepřesné a neodpovídají reálným podmínkám. Díváme se na skutečný počet povodní za posledních 20 let. Díky tomu Vám ušetříme v průměru cca 3000 Kč ročně na pojistném vaší nemovitosti.

Požádejte svého poradce o kalkulaci a konzultaci.

Pamatujete?