Co je největší překážkou pro vstup žen do podnikání? Genderové předsudky, starost o rodinu, nebo strach z neúspěchu?

Dnes už tomu tak není.   Vnímání žen podnikatelek je klíčový element moderního byznysu, který hýbe 21. stoletím. Bez velkých gest si jdou za svým, netrpí egoismem a jsou odolnější než muži. K rozhodnutí začít podnikat ale potřebují impuls a více sebevědomí.   Ženy to mají s podnikáním jinak než muži. Otázkou je, jestli jsou ženy schopné využít možností otevřeného podnikání a rovných příležitostí.

Charakteristické vlastnosti něžného pohlaví jsou především větší zodpovědnost, skromnost, ale i schopnost lépe předvídat situaci, která se jim může stát velkou překážkou.  Když už žena začne podnikat, bývá zpravidla úspěšná a v ničem si neporadí s mužem. Problém je v tom, že řadě z nich chybí víra v sebe sama.  Ženy své obchodní záměry realizují za předpokladu, že mají kvalitní informace o podnikání, mají šikovného mentora a často také až v případech, kdy si mohou otestovat, co založení firmy a jejího vedení obnáší.

1. Začnu, až na to budu mít:  Ženy jsou oproti mužům více racionálnější, více empatické a nejsou sebestředné, to jsou jistě výhody. Bohužel velkou překážkou a příčinou, proč se nepustí do vlastního podnikání, jsou obavy z neúspěchu a příliš velkého rizika vložit vlastní finance do začátku. U začínajících podnikatelek se mohou objevit finanční problémy. Banky požadují za vyšší úvěry ručení majetkem, který ženám bohužel chybí. Podnikatelky si tak musí vystačit se svými úsporami a s finanční podporou či půjčkou od rodiny a přátel. Pokud ženy na půjčku konečně dosáhnou, dlouho se rozhodují, zda si ji mají vůbec vzít. Tento fakt se stupňuje například v době založení rodiny. Já jsem začala podnikat hned po střední škole a jistě to byla velká výhoda, protože mi občas nějaká ta prodělaná koruna nevadila a peníze byly až druhořadé, věnuji se hlavně rozvoji firmy.  

2. Nechci podnikat čistě pro zisk:  Ženy podnikání nevnímají jako naplňování vlastních ambicí. V tom se výrazným způsobem liší od mužů. Berou ho spíše jako východisko ze složité životní situace, například po ztrátě zaměstnání. Častým modelem ženy podnikatelky je proto takzvaná „pravá ruka manžela“. V takovém modelu impulz ke vstupu do podnikání vychází od muže, který svou ženu přemluví ke společnému vstupu do firmy. Muž je pak také pomyslnou hlavou rodinného podniku, která ho strategicky vede, žena mívá na starosti oblast administrativy a organizační podpory.

3. Chybí mi rady zkušených:  Ženy rády sdílejí své pocity, radosti i strasti. Začátečnice jsou ve světě stále se měnící legislativy a povinností k úřadům ztracené. Většina podnikajících žen s kterými jsem se střela, že v začátcích by jim nejvíce pomohla přímá rada od zkušeného člověka. Ten by jim mohl pomoci odstranit nedostatky podnikatelského plánu, ve výpočtu návratnosti investic, ve finanční analýze, ale i v komunikačních dovednostech. Osobní rady jsou pak pro ženy mnohem důležitější než články na internetu. Dostala jsem už spoustu dotazů na to, jak jsem dokázala podnikání zahájit. Velký problém žen je strach pustit se do nejistoty. To je velký blok. Ženy prostě kvůli svému založení mají větší problém se sebevědomím a hledají inspiraci a útočiště. Zkusí to pokud jsou schopny až tehdy, když je mají.  

4. Když se mi to povede, co rodina:  Ženy jsou jakožto matky nebo potencionální matky spojovány s rolí pečovatelky. Často se s ní ale mnohem více spojují ony samotné. Sladění činností ve firmě a v domácnosti pro ně představuje strašáka ve skříni, který nemusí být tak velký, jak se jeví. Je ale důležité, aby rodina projevila velkou dávku pochopení a podpory. Podnikatelka by měla členy rodiny na novou situaci připravit, nastavit nová pravidla vzájemného fungování a případné problémy řešit operativně. Problémem už dnes není, díky mateřským školám, dětským skupinám a jim podobným zařízením, ani hlídání dětí.  

5. Důležitá je podpora: Genderové předsudky jsou dalším důležitým aspektem, který se podílí na tom, že už se moc neobjevuje žen podnikatelek. Na ženy stále ještě není nahlíženo jako na hlavní živitelky rodiny, ale spíše jako na opatrovatelky rodinného krbu. Rodinný život, sociální hodnoty a stabilní zázemí jsou samozřejmě důležité, ale žena by si kvůli nim neměla kazit život a zanedbávat vlastní kariérní rozvoj.     Začínající podnikatelky se musí připravit na to, že budou svou pozici obhajovat mnohem déle a složitěji, než by tomu bylo v případě muže. Rozhodující pozice jsou v drtivé většině obsazeny muži a ty mají často problém respektovat ženu, a zvlášť začátečnici, jako rovného partnera. Setkávám se s tím, že při strategickém rozhodování byl pro muže přijatelnější názor jiného muže než můj, že pokud se žena dostane na vysoký post, měla by si také stále zachovávat ženskost.  

Zakončila bych to mým oblíbeným citátem od Steva Jobse „Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláš.“

S přáním hezkého dne,
Simona Tkačíková

Finanční konzultant
+420 605 406 816

simona.tkacikova@ovbmail.cz