Michal Grygar, michal.grygar@ovbmail.cz, 734 805 344

Ochrana příjmu živitele rodiny. To je hlavní funkce životního pojištění. Parametry smlouvy a výše pojistného přitom rozhodují o tom, zda pro vás tento produkt bude oporou, nebo zátěží.

Můžete plánovat vše – peníze na stáří, rekonstrukci domu nebo studium pro své děti. Vše se ale může zhroutit z minuty na minutu, když rodině vypadnou dlouhodobé příjmy. Životní pojištění je proto v rámci finančního plánování zcela klíčová věc. Tak jako se dům staví od základů, i veškeré příjmy rodiny by měly být ochráněny před tím nejhorším – ztrátou příjmu. Pokud nemáte zajištěné příjmy, tak v případě nejhoršího neřešíte, jak si naspořit na dovolenou, ale jak budete bydlet a jíst.

Životní pojištění je důležité pro lidi, kteří mají někoho, kdo je na jejich příjmech bezprostředně závislý. Nejčastěji to tedy bývají živitelé rodiny. Bez jejich příjmu by se totiž rodina neuživila. Důležité je pojistit smrt rodičů v poměru k příjmům a závazkům (nejčastěji hypotéce). Klíčová jsou ale také připojištění – pracovní neschopnost a invalidita.

V případě pracovní neschopnosti náš příjem představuje v průměru polovinu našeho bývalého platu, u nadprůměrně příjmových skupin je propad ještě větší. Ještě horší, a hlavně trvalý, je pokles příjmů z důvodu trvalé invalidity. Vzhledem k tomu, že až 80 % invalidních důchodů je z důvodu nemoci, nikoli úrazu, tak zde pouze úrazové pojištění neobstojí. Úrazové pojištění je sice českým evergreenem, mnoho rizik však nepokrývá.

Jak se pojistit správně
Dnes je vhodné mít co možná nejvíce variabilní pojištění, které je možné jakkoli bez sankcí měnit vzhledem k životním změnám a situaci na trhu. Kvalitní pojistná ochrana není úplně levnou záležitostí, při splnění podmínek stanovených v zákoně o daních z příjmů však můžete část zaplaceného pojistného, a to až do výše 24.000 Kč ročně, odečíst od daňového základu.

Pokud využíváme životní pojištění jako řešení ke zhodnocení peněz, musíme si být vědomi vyšších poplatků a hůře dostupných prostředků na rozdíl od podílových fondů. Nižší likvidita prostředků, tedy možnost je rychle vybrat, však může mít i psychologickou rovinu. Když máte hůře dostupné peníze v životním pojištění, je zároveň velmi pravděpodobné, že je neutratíte za věci zbytné a budete je mít k dispozici až na konci smlouvy, tedy na penzi.

Životní pojištění představuje klíčový produkt finančního plánování. Rozhodující je přitom takové nastavení smlouvy, jaké odpovídá vaší životní situaci. Její parametry se mohou značně lišit, proto je vhodné si nechat při uzavření smlouvy poradit od odborníků.

Autor: Petr Nádvorník, oblastní ředitel OVB Allfinanz