Životní pojištění se v Česku uzavírají již od devadesátých let. Nejdříve bylo hitem takzvané kapitálové životní pojištění, které zhodnocuje vytvářenou finanční rezervu pevně danou technickou úrokovou mírou. Toto pojištění vystřídal modernější nástroj ve formě investičního životního pojištění. To se začalo nabízet začátkem nového tisíciletí. Jeho specifikem je, že část pojistného je umísťována do různých investičních nástrojů.

Trendem posledních let stran životního pojištění je takzvané rizikové životní pojištění. Rozdíl je v tom, že v tomto produktu není vytvářena finanční rezerva na dožití, tj. při předčasném či řádném ukončení nedochází k žádné výplatě z pojistné smlouvy. Zde platíte pouze za pojištění rizik – ztráty života či v případě připojištění také úrazu, nemoci, invalidity apod. Hlavním důvodem, proč je tento produkt v poslední době oblíbený, je jeho výraznější jednoduchost a flexibilita. Tím, že do pojištění neputují žádné další peníze na vytváření rezervy na dožití (někdy se též nesprávně říká „na spoření“), s ním lze mnohem lépe manipulovat a měnit parametry. Naopak v případě kapitálového životního pojištění jsou možnosti změn velmi omezené. Negativní vliv přitom mohou mít i některé změny parametrů pojištění v průběhu jeho trvání. Protože tento problém s klienty řeším velmi často, pokusím se vám vysvětlit, jaké máte možnosti.

Odbytné vždy nižší než vložená částka

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete své kapitálové nebo investiční „životko“ zrušit, pojišťovny vám vyplatí takzvané odkupné (odbytné). To je částka vytvořená z hrazeného pojistného, snížená zejména o poplatky za pojistnou ochranu a o poplatky pojišťovně za zavedení smlouvy. Poplatky za zavedení pojistné smlouvy se pohybují na úrovni jedno až dvouletého pojistného. Největší rozdíl mezi hodnotou odkupného vůči zaplacenému pojistnému se projeví v prvních dvou, resp. pěti letech trvání pojistné smlouvy. Nezapomeňte ovšem ještě na to, že od smlouvy můžete do 30 dnů od jejího sjednání (respektive od sdělení pojistných podmínek) odstoupit bez sankcí. Po uplynutí této lhůty počítejte v některých případech s administrativním poplatkem pojišťovně, a pokud se bavíme o ukončení v řádu měsíců od sjednání, nárok na odbytné většinou ani nevznikne.

Pozor na dodanění

Na uhrazené pojistné na soukromé životní pojištění (sjednané pro případ dožití, smrti nebo samotného dožití, tedy nikoli pro případ trvalých následků úrazu či jiných připojištění) si můžete po splnění zákonných podmínek uplatňovat odpočet od základu daně z příjmů, a to až do výše 24 000 korun ročně. Pokud si tedy uplatňujete daňový odpočet, počítejte s tím, že když smlouvu zrušíte, budete muset tyto částky vracet (tzv. dodanění). Bohužel mezi pojišťovnami nelze přestupovat bez ztrát jako v případě doplňkových penzijních produktů, kde je přechod výrazně jednodušší. Pokud však nechcete dodaňovat všechny své získané slevy za posledních 10 let, máte ještě jednu možnost – vyplacení odkupného na novou smlouvu životního pojištění (která musí splňovat podmínky pro daňové odpočty dané zákonem). Ale pozor – peníze musí směřovat z jednoho produktu přímo na druhý. Není možné si vyplatit odkupné na svůj účet a peníze následně převést na novou smlouvu. V takovém případě byste museli částky opět dodanit jako ostatní příjem (§ 10 zákona o daních z příjmů).

Když už musíte, zvažte snížení smlouvy na minimum

Rušit investiční a kapitálové pojištění opravdu není výhodné. Vždy přijdete o část prostředků, a navíc v případě, že nepřevedete peníze na nový produkt, musíte ještě vrátit uplatněné odpočty na dani tak, jak bylo popsáno výše. Než tedy k takovému kroku přistoupíte, zvažte změny parametrů (například odebrání úrazových a nemocenských rizik) své smlouvy tak, abyste na tom byli co nejméně biti. Pojišťovny velmi často přistupují na požadavek snížení pojistného krytí i pojistného samotného na minimum, aby vaše smlouva trvala dál, ale vy jste platili jen minimální měsíční částku. Spodní hranice pojistného bývá nejčastěji nastavena na 300 korun měsíčně. I tento krok ale má svá nemalá úskalí.

Rušení životního pojištění vskutku není jednoduchou záležitostí. Abyste se vyhnuli všem komplikacím, je vždy dobré se o tomto kroku poradit s odborníkem.

Autor: Martin Gajda, regionální ředitel OVB Allfinanz